Rreth disa pikëpamjeve të shprehura në revistën "Studime Filologjike", 1-2,1998 për politikën gjuhësore në Shqipërinë e pasluftës

Autorët

  • Prof. Dr. Bahri Beci

Abstrakti

Pikëpamjet tona për disa aspekte të historisë së formimit të gjuhës së sotme letrare ose më mirë standarte dhe për politikën
gjuhësore të ndjekur në Shqipëri në periudhën e pasluftës i kemi shprehur gjerësisht përmes disa artikujve, intervistave dhe replikave të botuara në revista e botime shkencore, si edhe në organe të shtypit të përditshëml). Në këto rrethana do të ishte e
panevojshme në këtë moment tri riktheheshim këtyre problemeve. Ky shkrim na u imponua nga një artikull i botuar me rastin e
njëzet e pesë vjetorit të Kongresit të Drejtshkrimit në revistën "Studime filoIogjike,/ me titullin Njëzet e pesë vjet nga Kongresi
i Drejtshkrimit (Vlerësime dhe vështrime në të ardhmen).2) Artikulli ka dy pjesë themelore. Në pjesën e parë të tij trajtohen
probleme të historisë së formimit të gjuhës letrare dhe probleme të politikës gjuhësore në Shqipërinë e pas Luftës së Dytë Botërore. Në pjesën e dytë trajtohen probleme të zhvillimit të sotëm të shqipes letrare ose më mirë standarte.

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Downloads

Botuar

2023-06-06

Si të citoni

Beci, B. (2023). Rreth disa pikëpamjeve të shprehura në revistën "Studime Filologjike", 1-2,1998 për politikën gjuhësore në Shqipërinë e pasluftës. Phoenix, 3(3-4), 270–285. Retrieved from https://albanica.al/phoenix/article/view/1175

Numri

Seksioni

Artikuj