I kryqëzuari i ringjallur, shëlbues i vetëm i botës

Autorët

  • At Mario Imperatori SJ

Abstrakti

Karakter unik dhe shëlbim. Ripohimi i karakterit unik të shëlbimit në Jezu Krishtin, në dokumentin Dominus lesusl), nga ana e Kongregacionit të Doktrinës së fesë në kohët e fundit në disa krijoi përshtypjen se Kisha dëshiron të rikthehejë në mënyrë arrogante privilegjin që duket në një kundërshtim rrënjësor dhe të papajtueshëm me pluralizmin fetar, i cili karakterizon tashmë gjithnjë e më shumë shoqëritë tona, edhe ato me tradita të krishtera shumë të vjetra, dhe për pasojë me nevojën për të favorizuar dialogun ndërfetar ndaj një pohimi të identitetit të krishterë të përmendur shumë. Nga ana tjetër, vetëdija se vetëm në Jezu Krishtin jepet shëlbimi i përket gjithnjë e fesë së Kishës. Siç u thotë Pjetri kryetarëve të Jeruzalemit pak pas Rrëshajëve të para: "Vetëm nëpër Të fitohet shëlbimi. Sepse, për të vërtetë, s'ka asnjë person tjetër nën këtë kupë qielli që Hyji ua dha njerëzve me anën e të cilit do të mund të shëlbohemi".

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Downloads

Botuar

2023-06-08

Si të citoni

Imperatori , M. (2023). I kryqëzuari i ringjallur, shëlbues i vetëm i botës. Phoenix, 5(1-3), 13–24. Retrieved from https://albanica.al/phoenix/article/view/1258

Numri

Seksioni

Teologji