Duhet pasur guxim që të ecet në drejtimin, në të cilin askush deri më tash nuk ka ecur

Gjon Pali II me Vittorio Messori-n, Të kapërcehet pragu i shpresës. New York 1998, Gjonlekaj Publishing Company

Autorët

  • Prof. Dr. Zef Mirdita

Abstrakti

Shekulli XX, të cilin posa e lamë pas nesh, sado që për nga krimet që janë bërë në emër të ideologjive jonjerëzore: komunizmit bolshevik, fashizmit dhe nazizmit, ka dhënë edhe vizionarë të mëdhenj, si në gjirin e njerëzve të shkencës, artit e të kulturës, ashtu edhe në gjirin e Kishës Katolike.

Fjalët kyçe:

Alb

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Downloads

Botuar

2023-05-23

Si të citoni

Mirdita, Z. (2023). Duhet pasur guxim që të ecet në drejtimin, në të cilin askush deri më tash nuk ka ecur: Gjon Pali II me Vittorio Messori-n, Të kapërcehet pragu i shpresës. New York 1998, Gjonlekaj Publishing Company. Phoenix, 4(1-2), 3–8. Retrieved from https://albanica.al/phoenix/article/view/870

Numri

Seksioni

Artikuj