Mbi disa çështje demografike në viset Shqiptare në Mal të Zi

Autorët

  • Dr. Nail Draga

Abstrakti

Trajtimi i çështjeve që lidhen me përmasen demografike të viseve shqiptare në Mal të Zi, deri më tash nnk ka qenë objekt i ndonjë shqyrtimi të veçantë për studiues të ndryshëm. Të dhënat e deritashme për këtë ëroblem më tepër kanë qenë fragmentare e ato vetëm për ndonjë mjedis të caktuar.” Pa nënvlerësuar çështjet tjera sipas mendimit tonë dimensioni demografik paraqet interes për dy arsye: - e para së në këto vise dukuria e emigrimit të popullsisë është bërë dukuri e vazhdueshme, ku më e theksuar është në tri dekadat e fundit, më ç'rast ca vendbanime shqiptare janë shpopulluar tërësisht dhe - e dyta, çështje më interes paraqet analiza e strukturës nacionale, gjuhësore dhe fetare e popullsisë, në viset shqiptare. Në lidhje mbi këto çështje do të prezantojmë të dhëna faktografike për pesë komunat ku shqiptarët në Mal të Zi janë popullatë autoktone.

Fjalët kyçe:

Alb

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Downloads

Botuar

2023-05-23

Si të citoni

Draga, N. (2023). Mbi disa çështje demografike në viset Shqiptare në Mal të Zi. Phoenix, 4(1-2), 55–62. Retrieved from https://albanica.al/phoenix/article/view/876

Numri

Seksioni

Artikuj