Tradita bujqësore ndër Shqiptarë si dëshmitare se ata janë një popull i lashtë dhe ndenjëtar në trojet e veta

Autorët

  • Prof. Dr. Simon Pepa

Abstrakti

Çështja se cila ka qënë mjeshtëria kryesore e shqiptarëve, se a qenë ata ndenjëtar (të vendosur pak a shumë në qëndra të banuara),
apo një popull barinjsh nomadë dhe se kultura e tyre qe një kulturë qytetare ose baritore është bërë prej kohësh objekt diskutimi shkencor. Në lagjen e parë të atyre që i mendojnë shqiptarët si shtegtues, qëndron një grup i vogël dijetarësh, kryesisht të huaj, të cilët pranojnë se shqiptarët, si një popull endacak, janë marrë kryesisht me blegtori. Këtu radhisim Anonim frëng (në shënimet e tij të vitit 1308) e të tjerë të mëvonshëm, si Martin Urban, Fallmerayer (Falmerajer), Seliscev (Selishçev), Popovic (Popoviq), etj.

Fjalët kyçe:

Alb

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Downloads

Botuar

2023-05-23

Si të citoni

Pepa, S. (2023). Tradita bujqësore ndër Shqiptarë si dëshmitare se ata janë një popull i lashtë dhe ndenjëtar në trojet e veta. Phoenix, 4(1-2), 63–68. Retrieved from https://albanica.al/phoenix/article/view/877

Numri

Seksioni

Artikuj