Demokracia e gjymtuar

Dialektika Pozitë - Opozitë

Autorët

  • Adrian Paci

Abstrakti

I intervistuar nga një gazetar i RAI-t, mbas shpalljes së sondazheve në zgjedhjet lokale të 16 nëntorit në Itali, Massimo Cacciari, filozof, profesor estetike dhe kryetar bashkie i Venecias, i cili bashkë me koalicionin e qendrës së majtë kishte fituar mbi 60% të votave, shprehej: "Janë të dhëna tragjike e uroj që të mos konfirmohen. Kjo do të thotë se zgjedhësit nuk kanë pikë referimi të besueshme në qendrën e djathtë. Problemi nuk është tek Venecia, është çështje nacionale ...Demokracia mbahet në ekuilibrin
e dy peshave, nuk është hegjemoni ... Të dhënat që dalin nga këto zgjedhje janë të rënda sepse dëshmojnë që demokracia jonë është një demokraci topalle."

Fjalët kyçe:

Alb

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Botuar

2023-05-26

Si të citoni

Paci, A. (2023). Demokracia e gjymtuar: Dialektika Pozitë - Opozitë. Phoenix, 2(1), 1–6. Retrieved from https://albanica.al/phoenix/article/view/927

Numri

Seksioni

Editorial