Demokracia e gjymtuar

Dialektika Pozitë - Opozitë

Autorët

  • Adrian Paci

Abstrakti

I intervistuar nga një gazetar i RAI-t, mbas shpalljes së sondazheve në zgjedhjet lokale të 16 nëntorit në Itali, Massimo Cacciari, filozof, profesor estetike dhe kryetar bashkie i Venecias, i cili bashkë me koalicionin e qendrës së majtë kishte fituar mbi 60% të votave, shprehej: "Janë të dhëna tragjike e uroj që të mos konfirmohen. Kjo do të thotë se zgjedhësit nuk kanë pikë referimi të besueshme në qendrën e djathtë. Problemi nuk është tek Venecia, është çështje nacionale ...Demokracia mbahet në ekuilibrin
e dy peshave, nuk është hegjemoni ... Të dhënat që dalin nga këto zgjedhje janë të rënda sepse dëshmojnë që demokracia jonë është një demokraci topalle."

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Downloads

Botuar

2023-05-26

Si të citoni

Paci, A. (2023). Demokracia e gjymtuar: Dialektika Pozitë - Opozitë. Phoenix, 2(1), 1–6. Retrieved from https://albanica.al/phoenix/article/view/930

Numri

Seksioni

Editorial