Gjurmë të kristianizmit të hershëm në provincën e Prevalit

Autorët

  • Dr. Gëzim Hoxha

Abstrakti

Një aspekt mjaft interesant të historisë së provincës së Prevalit përbën njohja e gjurmëve të kristianizmit të hershëm. Të shikuara në tërësinë e tyre, të dhënat burimore për këtë problem janë mjaft të varfra. Burimet e pakta historike, aktet më të hershme të koncileve kishtare apo letërkëmbimet e papëve dhe të peshkopëve, kanë filluar të pasurohen me të dhënat e arkeologjisë, të cilat gjithashtu mbeten sot të pamjaftueshme për të krijuar një tablo të plotë mbi kristianizmin e hershëm në këtë provincë. Megjithatë, duke patur në dispozicion këto burime, rezultatet e arkeologjisë së viteve të fundit në Shkodër e në rrethinën e saj, si edhe ato të publikuara në Mal të Zi, po përpiqemi ta përvijojmë këtë problem, duke e parë atë në disa këndvështrime.

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Downloads

Botuar

2023-05-26

Si të citoni

Hoxha, G. (2023). Gjurmë të kristianizmit të hershëm në provincën e Prevalit. Phoenix, 2(1), 23–44. Retrieved from https://albanica.al/phoenix/article/view/932

Numri

Seksioni

Artikuj

Artikujt më të lexuar nga i njëjti autor