Kërkime rreth terminologjisë biblike në përqasje me leksikun e autorëve të vjetër të veriut

Autorët

  • Fran Luli

Abstrakti

Feja, si një pjesë e rëndësishme e kulturës së njeriut, ruan në vetvete një terminologji të caktuar dhe mjaft të pasur, si nga ana kuptimore, ashtu dhe nga ana e formës, bile me vlera të posaçme stilistikore. Ky fond leksikor është mjaft aktiv në fondin e përbashkët të gjuhës së një kombi. Veçohet në këtë mes terminologjia kishtare, rreth së cilës, prof. Eqrem Çabej shkruan: "Në gjuhën shqipe terminologjia kristiane me gurrë latine përbën shtresën më të moçme të gjuhës fetare"1. Dhe, dihet që ndikimi latin mbi këtë terminologji është mjaft i fuqishëm, veçanërisht në atë pjesë të këtij leksiku, që ka hyrë dhe jeton në gjuhën e popullit, në dallim deri diku me format librore të ndikuara nga italishtja nëpërmes literaturës romane.

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Downloads

Botuar

2023-05-27

Si të citoni

Luli, F. (2023). Kërkime rreth terminologjisë biblike në përqasje me leksikun e autorëve të vjetër të veriut. Phoenix, 3(1), 75–80. Retrieved from https://albanica.al/phoenix/article/view/955

Numri

Seksioni

Artikuj