Disa probleme gjuhësore të trajtuara në veprën e profesor Eqerem Çabejt

Autorët

  • Bora Logu
  • Valbona Qehaja

Abstrakti

Prof. Eqerem Çabej është një ndër përfaqësuesit më të shquar të gjuhësisë së re shqiptare, i cili është marrë edhe me çështje të
rëndësishme të shqipes së sotme. Një vend të dukshëm zë ndihmesa e profesorit në shtrimin dhe shpjegimin e çështjeve teorike
gjuhësore në përshtatje me vetë natyrën e gjuhës shqipe. Dhe nuk mund të ndodhte ndryshe me një gjuhëtar, i cili i kishte vënë vetes si detyrë që evolucionin historik të shqipes ta studionte, siç thotë prof Demiraj, " ... për të shpjeguar e për të zgjidhur sa më mirë edhe problemet që paraqiste vështrimi sinkronik i kësaj gjuhe".

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Downloads

Botuar

2023-05-27

Si të citoni

Logu, B., & Qehaja, V. (2023). Disa probleme gjuhësore të trajtuara në veprën e profesor Eqerem Çabejt. Phoenix, 3(1), 81–85. Retrieved from https://albanica.al/phoenix/article/view/956

Numri

Seksioni

Artikuj