[1]
Kotrri, P. 2023. 11 letra të Dom Nikollë Gazullit për Norbert Joklin. Phoenix. 3, 5-6 (Jun. 2023), 373–383.