[1]
Armillota, G. 2023. Një histori e gjatë që fillon rreth gjysmës së shekullit XV. Phoenix. 5, 1-3 (Jun. 2023), 25–30.