[1]
Pepa, S. 2023. Atë Donat Kurti - dijetar i martirizuar: Në 18-vjetorin e vdekjes. Phoenix. 5, 1-3 (Jun. 2023), 86–94.