[1]
Luli, F. 2023. Kërkime rreth terminologjisë biblike në përqasje me leksikun e autorëve të vjetër të veriut. Phoenix. 3, 1 (May 2023), 75–80.