[1]
Gurakuqi, K. 2023. Vjersha në mërgim 1947: Salzburg. Phoenix. 3, 1 (May 2023), 86–102.