[1]
Lelçaj, L. 2023. Instrumentet për rregullimin e marrdhënieve juridike dhe zgjidhjen e konflikteve e drejta zakonore apo ligji pozitiv?. Phoenix. 3, 1 (May 2023), 112–120.