[1]
Zadeja, L. 2023. Veprimtaritë kulturore të zhvilluara gjatë muajit nëntor 1998. Phoenix. 3, 1 (May 2023), 121–122.