(1)
Beci, B. Nga Historia E Standardizimit Te Shqipes. PHO 2023, 4, 160-181.