(1)
Imperatori , M. I kryqëzuari I Ringjallur, shëlbues I vetëm I botës. PHO 2023, 5, 13-24.