(1)
Armillota, G. Një Histori E Gjatë Që Fillon Rreth gjysmës Së Shekullit XV. PHO 2023, 5, 25-30.