(1)
Pepa, S. Atë Donat Kurti - Dijetar I Martirizuar: Në 18-Vjetorin E Vdekjes. PHO 2023, 5, 86-94.