(1)
Kazazi, N. “Alfabetare E gluhësë Shqip”, 1879. PHO 2023, 3, 60-70.