(1)
Luli, F. Kërkime Rreth Terminologjisë Biblike Në përqasje Me Leksikun E autorëve Të vjetër Të Veriut. PHO 2023, 3, 75-80.