(1)
Logu, B.; Qehaja, V. Disa Probleme gjuhësore Të Trajtuara Në veprën E Profesor Eqerem Çabejt. PHO 2023, 3, 81-85.