(1)
Gurakuqi, K. Vjersha Në mërgim 1947: Salzburg. PHO 2023, 3, 86-102.