(1)
Gjuraj, T. Parimi I Utilitarianizmit Dhe Rregullat E Tij Kontradiktore. PHO 2023, 3, 103-111.