(1)
Lelçaj, L. Instrumentet për Rregullimin E marrdhënieve Juridike Dhe Zgjidhjen E Konflikteve E Drejta Zakonore Apo Ligji Pozitiv?. PHO 2023, 3, 112-120.