(1)
Zadeja, L. Veprimtaritë Kulturore Të Zhvilluara Gjatë Muajit nëntor 1998. PHO 2023, 3, 121-122.