Kotrri, P. (2023). 11 letra të Dom Nikollë Gazullit për Norbert Joklin. Phoenix, 3(5-6), 373–383. Retrieved from https://albanica.al/phoenix/article/view/1200