Armillota, G. (2023). Një histori e gjatë që fillon rreth gjysmës së shekullit XV. Phoenix, 5(1-3), 25–30. Retrieved from https://albanica.al/phoenix/article/view/1259