Hoxha , P. (2023). Gjendja ekonomiko-sociale e komunitetit Katolik të zonës së Shkodrës në shekullin XVII, sipas disa relacioneve të Ipeshkvinjve dhe Priftërinjve të kësaj zone. Phoenix, 5(1-3), 31–37. Retrieved from https://albanica.al/phoenix/article/view/1260