Havel, V., & Hoxha, G. (2023). Europa duhet të bëhet atdheu i vlerave tona të përbashkëta. Phoenix, 3(1), 4–8. Retrieved from https://albanica.al/phoenix/article/view/949