Lelçaj, L. (2023). Instrumentet për rregullimin e marrdhënieve juridike dhe zgjidhjen e konflikteve e drejta zakonore apo ligji pozitiv?. Phoenix, 3(1), 112–120. Retrieved from https://albanica.al/phoenix/article/view/959