LULI, F. Kërkime rreth terminologjisë biblike në përqasje me leksikun e autorëve të vjetër të veriut. Phoenix, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 75–80, 2023. Disponível em: https://albanica.al/phoenix/article/view/955. Acesso em: 13 apr. 2024.