Imperatori , Mario. 2023. “I kryqëzuari I Ringjallur, shëlbues I vetëm I botës”. Phoenix 5 (1-3):13-24. https://albanica.al/phoenix/article/view/1258.