Armillota, Giovanni. 2023. “Një Histori E Gjatë Që Fillon Rreth gjysmës Së Shekullit XV”. Phoenix 5 (1-3):25-30. https://albanica.al/phoenix/article/view/1259.