Qesku, Pavli. 2023. “Çështja E Kosovës Dhe Enver Hoxha”. Phoenix 5 (1-3):38-50. https://albanica.al/phoenix/article/view/1261.