Pepa, Simon. 2023. “Atë Donat Kurti - Dijetar I Martirizuar: Në 18-Vjetorin E Vdekjes”. Phoenix 5 (1-3):86-94. https://albanica.al/phoenix/article/view/1265.