Editorial, Phoenix. 2023. “Është Koha E shqiptarëve”. Phoenix 3 (1):1-3. https://albanica.al/phoenix/article/view/948.