Havel, Vaclav, and Gëzim Hoxha. 2023. “Europa Duhet Të bëhet Atdheu I Vlerave Tona Të përbashkëta”. Phoenix 3 (1):4-8. https://albanica.al/phoenix/article/view/949.