Kotrri, Petrit. 2023. “Zhvillimi I gjuhësisë Në Insbruk Të Austrisë: Albanologjia Si Një Drejtim I veçantë kërkimor”. Phoenix 3 (1):47-59. https://albanica.al/phoenix/article/view/952.