Luli, Fran. 2023. “Kërkime Rreth Terminologjisë Biblike Në përqasje Me Leksikun E autorëve Të vjetër Të Veriut”. Phoenix 3 (1):75-80. https://albanica.al/phoenix/article/view/955.