Logu, Bora, and Valbona Qehaja. 2023. “Disa Probleme gjuhësore Të Trajtuara Në veprën E Profesor Eqerem Çabejt”. Phoenix 3 (1):81-85. https://albanica.al/phoenix/article/view/956.