Zadeja, Lec. 2023. “Veprimtaritë Kulturore Të Zhvilluara Gjatë Muajit nëntor 1998”. Phoenix 3 (1):121-22. https://albanica.al/phoenix/article/view/960.