Kotrri, P. (2023) “11 letra të Dom Nikollë Gazullit për Norbert Joklin”, Phoenix, 3(5-6), pp. 373–383. Available at: https://albanica.al/phoenix/article/view/1200 (Accessed: 24 April 2024).