Imperatori , M. (2023) “I kryqëzuari i ringjallur, shëlbues i vetëm i botës”, Phoenix, 5(1-3), pp. 13–24. Available at: https://albanica.al/phoenix/article/view/1258 (Accessed: 16 April 2024).