Armillota, G. (2023) “Një histori e gjatë që fillon rreth gjysmës së shekullit XV”, Phoenix, 5(1-3), pp. 25–30. Available at: https://albanica.al/phoenix/article/view/1259 (Accessed: 16 April 2024).