Qesku, P. (2023) “Çështja e Kosovës dhe Enver Hoxha”, Phoenix, 5(1-3), pp. 38–50. Available at: https://albanica.al/phoenix/article/view/1261 (Accessed: 24 April 2024).