Pepa, S. (2023) “Atë Donat Kurti - dijetar i martirizuar: Në 18-vjetorin e vdekjes”, Phoenix, 5(1-3), pp. 86–94. Available at: https://albanica.al/phoenix/article/view/1265 (Accessed: 13 April 2024).