Havel, V. and Hoxha, G. (2023) “Europa duhet të bëhet atdheu i vlerave tona të përbashkëta”, Phoenix, 3(1), pp. 4–8. Available at: https://albanica.al/phoenix/article/view/949 (Accessed: 13 April 2024).